REGULAMIN

Postanowienia wstępne 

Zawody Poznańskiej Ligi Kartingowej (SWS) – Sezon XI – E1GOKART Poznań (dalej PLK) przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy:

• Niniejszy Regulamin PLK,
• Oficjalne Komunikaty PLK zamieszczane na dedykowanym wydarzeniu na
Facebooku: https://www.facebook.com/events/305435482142203
• Regulamin toru E1GOKART Poznań,
• Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,
• Decyzje organizatora lub osób przez niego wyznaczonych w czasie zawodów.

 

Organizatorem PLK jest tor kartingowy E1GOKART Poznań zarządzany przez:
E1G Tutaj Gontarek Sp.k., ul. Cisowa 6, 60-185 Skórzewo, NIP: 6572920325

 

Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze lub w wyznaczonej jego części w terminach zgodnie z Pkt. 3 „Kalendarz zawodów” niniejszego regulaminu.

 

Uczestnikiem PLK może być każda osoba mająca powyżej 155 cm wzrostu (jest
fizycznie w stanie prowadzić gokart seniorski SODI SR5), która wykupiła wpisowe. Wniesienie wpisowego do PLK oznacza akceptację regulaminu PLK. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest na żądanie Organizatora do przedłożenia zgody uczestnictwa w PLK osobiście podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba zgłaszająca się do PLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru, na którym odbywają się zawody. 

 

Kategorie, formuła i przebieg zawodów, Joker Kart oraz procedura pit-stop 

Kategorie 

Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii: 

– Open (wszyscy uczestnicy). 

Formuła zawodów 

Każdy zawodnik weźmie udział w trzech przejazdach kwalifikacyjnych oraz wyścigu finałowym.  

Przejazdy kwalifikacyjne 

Do kwalifikacji zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie czasów uzyskanych w oficjalnych treningach przed daną rundą – zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy będą jechać w dalszych grupach względem zawodników z gorszymi czasami lub ich brakiem. 

 

Przejazd kwalifikacyjny I: 4 okrążenia* 

Przejazd kwalifikacyjny II: 4 okrążenia 

Przejazd kwalifikacyjny III: 4 okrążenia 

 

*pierwsza grupa pierwszej serii kwalifikacji – przejazd długości 5 okrążeń celem dogrzania gokartów 

Wyścig finałowy 

Finały B, C, D, … – 15 okrążeń po dużej pętli LUB* 20 okrążeń po małej pętli toru 

 

Finał A – w zależności od liczby uczestników (łącznie z „lucky looserem”): 

 

<10 osób – 17 okrążeń po dużej pętli LUB* 23 okrążenia po małej pętli 

10 osób – 18 okrążeń po dużej pętli LUB* 24 okrążenia po małej pętli 

11 osób – 19 okrążeń po dużej pętli LUB* 25 okrążeń po małej pętli 

12 osób – 20 okrążeń po dużej pętli LUB* 26 okrążeń po małej pętli 

13 osób – 21 okrążeń po dużej pętli LUB* 27 okrążeń po małej pętli 

14 osób – 22 okrążenia po dużej pętli LUB* 28 okrążeń po małej pętli 

15 osób – 23 okrążenia po dużej pętli LUB* 29 okrążeń po małej pętli 

16 osób – 24 okrążeń po dużej pętli LUB* 30 okrążeń po małej pętli 

 

*w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników (decyzja organizatora do momentu startu wyścigów); wyścig może zostać wydłużony o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed jego startem 

 

Na etapie przejazdów kwalifikacyjnych gokarty nie mogą̨ się powtórzyć (zawodnik będzie jechał trzema rożnymi gokartami). Zasada ta nie obowiązuje w wyścigach finałowych, w których teoretycznie gokart może być́ identyczny jak w kwalifikacjach.  

 

Na etapie kwalifikacji gokarty losowane będą przez system informatyczny toru, a na etap wyścigów finałowych zawodnicy będą ręcznie losować gokarty w przygotowany przez organizatora sposób (po zakończeniu przejazdów kwalifikacyjnych). Organizator zastrzega sobie możliwość́ rezygnacji z losowania automatycznego i zarządzenia ręcznego losowania gokartów przez zawodników na dowolnym etapie trwania zawodów. O takowej ewentualnej zmianie zawodnicy zostaną̨ poinformowani podczas odprawy sędziowskiej przed daną rundą zawodów. 

Przebieg zawodów  

Przejazdy kwalifikacyjne 

Trwają 4 okrążenia pomiarowe w każdej części, z wyjątkiem pierwszego przejazdu pierwszej części kwalifikacji, który celem dogrzania gokartów i wyrównania szans trwa 5 okrążeń. Jako wynik ostateczny kwalifikacji brana pod uwagę jest suma dwóch
z trzech najlepszych uzyskanych czasów w kwalifikacjach (po jednym z każdego przejazdu, najgorszy wynik z kwalifikacji jest odrzucany). W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej zawodników, pod uwagę brane są ich kolejne najlepsze czasy, aż do wyłonienia lepszego. 

 

Jeżeli istnieje konieczność przerwania przejazdu kwalifikacyjnego do wyścigu to jest on powtarzany. W przypadku, gdy na skutek błędu systemu zawodnik pomimo przejechania właściwej liczby okrążeń nie będzie miał on zaliczonych wszystkich czasów okrążeń, może on zdecydować pomiędzy dwiema opcjami: 

– powtórzenia przejazdu w danej serii przejazdów kwalifikacyjnych po zakończeniu wszystkich przejazdów w tej serii z jednoczesnym unieważnieniem czasów uzyskanych pierwotnie w tej serii przejazdów kwalifikacyjnych, 

– zgodzić się na zaliczenie uzyskanych czasów przejazdów pomimo niezaliczonych wszystkich czasów przejazdu. 

Wyścigi finałowe 

Start do wyścigu jest lotny. Zawodnicy wsiadają do gokartów w pit-stopie zgodnie ze wskazaniami na telewizorach/listach systemowych. Następnie wyjadą gokartami
z pit-stopu i wjadą na pierwszy poziom toru, gdzie zostaną zatrzymani przez obsługę toru i ustawieni w kolejności startowej. Grupę do startu na okrążeniu formującym poprowadzi tzw. “safety kart”. Na wysokości zjazdu do pit-stopu, “safety kart” zjedzie do niego, a prowadzenie grupy przejmie lider danego wyścigu. Lider poprowadzi grupę w niezmienionej kolejności aż do momentu, gdy opadnie zielona flaga. Wyścig rozpoczyna się dla danego zawodnika w momencie minięcia zielonej flagi startowej (przed minięciem zielonej flagi zawodnicy nie mogą zmienić kolejności). Jeśli zielona flaga nie opadnie to oznacza, że wyścig nie został rozpoczęty i zawodnicy muszą wykonać jeszcze jedno okrążenie formujące. Jeżeli przed minięciem zielonej flagi zawodnik „wyjdzie” z ustalonego szyku startowego otrzyma karę 5 sekund doliczoną do wyników. Jeśli zawodnik przed minięciem zielonej flagi rozpocznie manewr wyprzedzania lub go dokona, otrzyma karę 10 sek. doliczoną do wyników wyścigu. 

 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego jednego zjazdu do pit-stopu (z wyjątkiem Finału A, gdzie obowiązują dwa zjazdy do pit-stopu). Za niewykonanie regulaminowej liczby poprawnych procedur pit-stop w czasie wyścigu, zawodnik automatycznie spada na ostatnie miejsce w wynikach danego wyścigu. 

 

O kolejności końcowej w zawodach decyduje miejsce na mecie wyścigu finałowego po uwzględnieniu wszelkich kar i protestów. 

 

Jeżeli istnieje konieczność przerwanie wyścigu, wyścig jest powtarzany wedle kolejności startowej (jeśli nie upłynęło przynajmniej 30% długości wyścigu) lub kolejności z ostatniego zaliczonego pełnego okrążenia wyścigu przed incydentem (jeśli upłynęło więcej niż 30% długości wyścigu). Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio przyczynił się do zatrzymania wyścigu, może wziąć udział w restarcie, chyba że inną decyzję podejmie organizator lub sędzia (w zależności od stopnia przewinienia). 

Joker Kart 

Joker Kart to możliwość zamiany wylosowanego gokarta na wyścig finałowy na gokart X – jest to gokart spoza puli biorącej udział w losowaniu, który do tej pory nie brał udziału w zawodach. Gokart ten nie jest jawny do momentu zakończenia losowania gokartów na wyścigi finałowe. Zawodnik może skorzystać z tego rozwiązania jeden raz w całym sezonie zawodów. 

 

Organizator przygotuje na każdą rundę zawodów pulę od 1 do 3 Joker Kartów
(w zależności od dostępności sprzętu danego dnia). Losowanie gokartów do danego wyścigu rozpoczyna się od pozycji numer 1 danego finału. Zawodnik losuje numer gokarta a następnie podejmuje decyzje co do jego akceptacji lub chęci zamiany na Joker Kart. W przypadku braku wyrażenia woli, przyjmuje się tzw. „cichą akceptację” wylosowanego gokarta. Decyzja o zamianie gokarta na Joker Kart może zostać podjęta jedynie do momentu, gdy kolejny zawodnik nie rozpoczął losowania gokarta na wyścig finałowy. W przypadku zamiany gokarta na Joker Kart, wylosowany pierwotnie gokart nie wraca do puli losowania. W momencie, gdy pula Joker Kartów
w danym wyścigu zostanie wyczerpana, kolejni zawodnicy w danym wyścigu nie mają możliwości skorzystania z tego rozwiązania. 

 

Numery gokartów, które w danej rundzie są Joker Kartami zostaną ujawnione po zakończeniu losowania do wszystkich wyścigów finałowych. Joker Kart zostanie „dogrzany” przez zawodnika/obsługę toru przed danym przejazdem na dystansie minimum 2 okrążeń.  

 

Procedura pit-stop
Każdy z uczestników wyścigów zobowiązany jest w czasie wyścigu do wykonania procedury pit-stop – w zależności od danego wyścigu finałowego w następującej liczbie:

 • Wyścigi finałowe B, C, D, … – 1 pit-stop
 • Wyścig finałowy A – 2 pit-stopy

Poprawna procedura pit-stop zawiera elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe (lecz rekomendowane dla własnego bezpieczeństwa). Pit-stop można wykonać w regulaminowym czasie trwania wyścigu (czyli od minięcia startowej flagi zielonej, lecz przed minięciem flagi w biało-czarną szachownicę kończącą wyścig). Do pit-stopu można zjechać wyłącznie, jeśli na wjeździe do pit-lane świeci się zielone światło. Zjazd do pit-stopu rekomendujemy zasygnalizować podniesieniem ręki (aby zawodnik jadący za zjeżdżającym zawodnikiem był świadomy jego zjazdu, aby nie doszło do potencjalnej kolizji). Wjeżdżając do pit-stopu należy znajdować się po prawej stronie białej linii wjazdowej (namalowanej na asfalcie) – za przekroczenie tej linii lub zbyt późny wjazd skutkujący złamaniem linii wjazdowej, zawodnik otrzyma karę 5-sek. doliczoną do wyników wyścigu. Za złamanie linii wjazdowej/wyjazdowej uznaje się przejechanie linii min. 2 kołami gokarta. Pit-stop można wykonywać jedynie prawą aleją w parku maszyn. W pit-stopie w jednej chwili może przebywać tylko jeden gokart. W przypadku, jeśli w pit-stopie znajduje się inny gokart, lampa na wjeździe do pit-stopu świeci na czerwono (wtedy nie można zjechać do pit-stopu). Dopuszczona jest możliwość zatrzymania gokarta przed lampą wjazdową i oczekiwania na zielone światło, a następnie wjazd do pit-stopu. Od minięcia lampy z zielonym światłem, licznik zaczyna odmierzać 10 sekund. W tym czasie należy dojechać do strefy zatrzymania, gdzie namalowane na asfalcie są dwie białe linie, a następnie zatrzymać przednie koła gokarta pomiędzy dwoma białymi liniami. Za zatrzymanie kół poza strefą białych linii (bez względu czy pit-stop zostanie “spalony” czy nie), zawodnik otrzyma karę 5 sekund doliczoną do wyników wyścigu. Gdy odliczanie dobiegnie końca, na wyjeździe zapali się zielone światło. Ruszyć z pit-stopu należy w takim momencie, aby mijając czujnik wyjazdowy nie doszło do zapalenia niebieskiego światła (czyli “spalenia” pit-stopu, szczegóły poniżej). Wyjeżdżając z pit- stopu należy znajdować się po prawej stronie białej linii wyjazdowej (namalowanej na asfalcie) aż do momentu jej końca. W przypadku przekroczenia linii przed jej końcem minimum dwoma kołami, zawodnik otrzyma karę 5 sekund doliczoną do wyników wyścigu. Pierwszeństwo na torze w momencie wyjeżdżania z pit-stopu mają gokarty znajdujące się na właściwym torze jazdy.

 

W przypadku zjazdu na czerwonym świetle, zawodnik musi ustawić się za zawodnikiem, który jest aktualnie w pit-stopie, poczekać aż zawodnik ten opuści pit-stop, następnie zatrzymać się w liniach (przednie koła pomiędzy liniami przed wyjazdem zatrzymać do całkowitego zera), a następnie od razu wyjechać (taka procedura nie oznacza zaliczenia pit-stopu i zawodnik ten musi zjechać jeszcze raz do pit-stopu – tym razem w poprawny sposób). Jeżeli któryś z elementów nie zostanie zachowany (np. zawodnik wyjedzie od razu bez zatrzymania w liniach, może otrzymać dodatkową karę 5 sekund doliczoną do wyników wyścigu).

 

W przypadku zbyt wczesnego ruszenia z pit-stopu bądź zatrzymania zbyt daleko (z wyłączeniem sytuacji opisanej jako zatrzymanie poza liniami, lecz w taki sposób, że nie doszło do włączenia niebieskiego światła) może dojść do “spalenia” pit-stopu. “Spalenie” pit-stopu objawia się poprzez zapalenie na niebiesko lampy wyjazdowej z pit-stopu. W takiej sytuacji pit-stop jest niezaliczony, a zawodnik musi jeszcze raz wykonać poprawnie procedurę pit-stop. Linia wyjazdowa z pit-stopu obowiązuje zawsze (bez względu czy pit-stop został “spalony” czy w inny sposób niewykonany poprawnie) i zawsze za jej złamanie min. dwoma kołami zawodnik otrzyma karę 5 sekund doliczoną do wyników wyścigu danego zawodnika.

 

W czasie wykonywania procedury pit-stop, zawodnik musi przez cały okres jej trwania trzymać ręce na kierownicy. Zabrania się ingerowania w mechanikę pojazdu poprzez odpychanie kół, ingerowanie w silnik lub wszelkie inne niewskazane praktyki. Za takie przewinienie zawodnik może otrzymać karę od ostrzeżenia wzwyż w zależności od indywidualnej interpretacji sędziów w ramach praktyk nie fair-play.

Doważanie, kalendarz oraz harmonogram zawodów 

Doważanie 

W całych zawodach obowiązuje minimalny poziom wagi 90 kg (każdy zawodnik musi ważyć przez całe zawody min. 90 kg, tor posiada możliwość doważenia gokartów
o maksymalnie 30 kg. Jeżeli pomimo to zawodnikowi dalej będzie brakowało wagi, musi on sobie ją zapewnić we własnym zakresie. 

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika (nieprawidłowość = mniej niż 90 kg nawet o 0,1 kg), w zależności od fazy zawodów, zostanie on ukarany następująco: 

 • przejazd kwalifikacyjny – zawodnikowi zostanie anulowany uzyskany przez niego czas w danym przejeździe, 
 • wyścig finałowy – zawodnik zostanie przesunięty na ostatnie miejsce w danym wyścigu). 

Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał z pełnym wyposażeniem (tzn. np. kaskiem, kamizelką, ochraniaczami, itd.) a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki bez zgody organizatora lub jego przedstawiciela. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu danego przejazdu kwalifikacyjnego/wyścigu finałowego. 

Po zakończonym przejeździe danego zawodnika, ma on obowiązek odstawić doważenie (obciążniki) oraz własne elementy odważania w miejsce ich składowania obok wagi kontrolnej lub poza strefę zamkniętą pit-stop (w przypadku własnych elementów odważania). W przypadku wykrycie nieodłożenia doważania
w wyznaczone miejsce, zawodnik może otrzymać karę 5 sekund doliczoną do wyników danego wyścigu, chyba że nastąpi to na etapie przejazdów kwalifikacyjnych – wtedy zawodnik może otrzymać karę w postaci doliczenia 0,5 sek. do czasu najlepszego okrążenia, które zostanie wzięte pod uwagę przy liczeniu wyników kwalifikacji danego zawodnika. 

 

Ponadto zawodnicy biorący udział w oficjalnych treningach przed daną rundą zawodów mają obowiązek jazdy z doważeniem zgodnie z zasadami doważania obowiązującymi dla całych zawodów. W przypadku wykrycia jazdy zawodnika
w danym treningu z łączną wagą niższą niż 90 kg, jego czasy z danego treningu zostaną unieważnione. 

Kalendarz zawodów 

 • I Runda: 19/09/2023
 • II Runda: 3/10/2023
 • III Runda: 17/10/2023
 • IV Runda: 7/11/2023
 • V Runda: 21/11/2023
 • VI Runda: 5/12/2023
 • VII Runda: 19/12/2023

Harmonogram zawodów 

 • 17:00 – 18:50 – oficjalne treningi (zapisy poprzez zawody.e1gokart.pl) 
 • ~19:00 – zamknięcie list startowych i rozpoczęcie zawodów.  
 • Obowiązki uczestnika i organizatora 

Obowiązkiem uczestnika PLK jest stawienie się minimum 3 minuty przed przejazdem kwalifikacyjnym/wyścigiem finałowym, w którym dany zawodnik startuje. Jeżeli zawodnik nie pojawi się w pit-stopie we wskazanym czasie, przejazd kwalifikacyjny/wyścig finałowy może wystartować bez niego. (wtedy z automatu zawodnik nie uzyska czasu przejazdu z tej serii kwalifikacji). Jeśli zawodnik nie pojawi się na swój przejazd kwalifikacyjny w określonym czasie, nie uzyska czasu przejazdu z tej serii kwalifikacji. Jeśli zawodnik nie pojawi się w określonym czasie na wyścig finałowy, zostanie on sklasyfikowany na ostatnim miejscu. 

 

Uczestnik musi stosować się do regulaminu i poleceń sędziów, obsługi oraz organizatora. 

Zgłoszenie do udziału w zawodach 

Zgłoszenie na zawody odbywa się poprzez zakup wpisowego w recepcji toru do momentu startu zawodów danego dnia określonego w kalendarzu zawodów. Jest to jedyna możliwa forma zapisu na zawody. 

 

Wpisowe na zawody 

 • 199 zł 

W cenie wpisowego nie są wliczone żadne treningi. 

Liczba miejsc w danej rundzie nie jest ograniczona. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny. W takim wypadku, wszelkie wpłacone pieniądze na poczet wpisowego zostaną zwrócone zawodnikom do 7 dni. 

Klasyfikacja generalna 

Do klasyfikacji generalnej całego sezonu PLK zaliczone będą wyniki 2 najlepszych rund danego kierowcy w całym sezonie zawodów. Aby zostać sklasyfikowanym
w ramach klasyfikacji generalnej, warunkiem konieczny jest uczestnictwo w minimum 2 rundach całego sezonu PLK. 

 

Punktacja do klasyfikacji generalnej opisana jest szczegółowo w Załączniku nr 1 „Punktacja” do niniejszego regulaminu. 

Sędziowie  

Sędzią PLK będzie osoba lub grupa osób wyznaczona przez Organizatora. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie
i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników. W zawodach można korzystać
z kamer osobistych (typu go-pro), jednakże ich zapisy oraz wszelkie inne materiały audio/wideo z dowolnych źródeł nie muszą być brane pod uwagę do rozstrzygania sporów. Decyzja Sędziowska jest ostateczna i niepodważalna. 

 

O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie informującej o niej flagi/informacji zawodnikowi podczas wyścigu. Wyniki danego wyścigu (z potencjalnymi karami) będą publikowane po jego zakończeniu. Zawodnicy mogą uzyskać informacje o potencjalnie otrzymanych przez nich karach u wyznaczonej w tym celu przez organizatora osoby. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub dot. danego incydentu wymaga złożenia kaucji wynoszącej 50 zł, która przepada w przypadku nieuznania zasadności protestu. Złożenie protestu jest możliwe do 10 minut od momentu ogłoszenia wyników danego wyścigu, ale przed rozpoczęciem podium (ceremonii pucharowej) danego wyścigu. 

 

Szczegółowy system kar oraz znaczenie flag sygnalizacyjnych opisany w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe 

Zawody klasyfikowane będą w ramach Sodi World Series (SWS) w kategorii Sprint. Warunkiem koniecznym startu w zawodach jest założenie konta w SWS. W przypadku braku posiadania konta w SWS, należy je założyć poprzez link: 

https://www.sodiwseries.com/en-gb/become-sws-driver.html 

 

W zawodach z cyklu PLK obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości w przypadku jego wątpliwego stanu, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator. W takim wypadku wpłacone wpisowe na zawody przepada bez możliwości dochodzenia jego zwrotu. 

 

Uprasza się zawodników oraz osoby reprezentujące zawodników (w jakikolwiek sposób powiązane) o przestrzeganie zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi zawodnikami (lub osobami z ich otoczenia) a także w kontaktach z osobami ze strony Organizatora oraz zespołu sędziowskiego. Każdy przypadek naruszenia tej zasady będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie, a zawodnik za swoje zachowanie (bądź osób, które są z nim powiązane/reprezentują go w kontaktach
z osobami wyżej wspomnianymi) może otrzymać karę począwszy od upomnienia aż do dyskwalifikacji z wyścigu lub zawodów. Każdorazowa decyzja Organizatora w tej kwestii jest nieodwołalna i nie podlega protestom. 

 

Organizator informuje zawodników, iż w czasie zawodów oraz w oficjalnych treningach obowiązuje bezwzględny zakaz składowania elementów wyposażenia danego kierowcy (obciążników, kasków, fotelików, itd.) w obrębie pit-stopu, w którym zawodnicy wsiadają do gokartów. Za złamanie tej zasady zawodnik może otrzymać karę przyznaną indywidualnie. 

 

Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów PLK (Administratorem danych jest tor E1GOKART Poznań będący zarządzany przez: E1G Sp. z o.o. Sp. k., ul. Cisowa 6, 60-185 Skórzewo, NIP: 6572920325) oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po PLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników. Przebieg zawodów może być dokumentowany (filmy, zdjęcia) w celach promocyjnych. Uczestnik akceptując regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-wideo, za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody na taką czynność. Zgoda jest ważna bezterminowo. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników PLK o tej zmianie na wydarzeniu na Facebooku. 

 

Załącznik nr 1 – Punktacja do klasyfikacji generalnej 

PUNKTAKCJA 
Miejsce  Liczba punktów 
1  30 
2  28 
3  26,5 
4  25 
5  24 
6  23 
7  22 
8  21 
9  20 
10  19 
11  18 
12  17 
13  16 
14  15 
15  14 
16  13 
17  12 
18  11 
19  10 
20  9 
21  8 
22  7 
23  6 
24  5 
25  4 
26  3 
27  2 
28  1 
29 i kolejne  0 
 
Kwalifikacje (Pole position)  Liczba punktów 
1  1 
 
Najszybsze okrążenie wyścigu  Liczba punktów 
1  0,5 

 

TEN SAM CZAS OKRĄŻENIA: 

Wyścig: W przypadku takiego samego czasu, punkty otrzyma zawodnik, który jako pierwszy osiągnął taki rezultat, a w przypadku, gdy czas został osiągnięty na tym samym okrążeniu, dwie osoby otrzymają punkty. 

 

Kwalifikacje: Jeśli dwóch lub więcej zawodników osiągnie ten sam czas okrążenia, pod uwagę będzie brany kolejny uzyskany czas okrążenia, aż do wyłonienia lepszego zawodnika. 

 

Załącznik nr 2 – Znaczenie flag sygnalizacyjnych oraz system kar 

Znaczenie flag sygnalizacyjnych 

 • flaga niebieska – przepuszczenie dublującego kierowcy (nie obowiązuje podczas kwalifikacji); 
 • flaga żółta – incydent na torze, wymusza ostrożną jazdę i bezwzględny zakaz wyprzedzania na całym torze; 
 • flaga biało – czarna – ostrzeżenie za incydenty określone w regulaminie, pokazywana konkretnemu zawodnikowi; 
 • flaga pomarańczowa – pokazywana jest w przypadku nieprzepisowego wyprzedzenia. Oznacza oddanie pozycji kierowcy, którego wyprzedziliśmy (jest na to 1 okrążenie); w sytuacji, w której ukarany kierowca zjedzie na pit-stop bez wcześniejszego oddania pozycji, otrzyma karę dodatkowego pit-stopu,
  w przypadku, gdy wyprzedzony kierowca zjedzie do pit-stopu kara jest anulowana dla winnego zdarzenia; 
 • flaga czarna – zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego zjazdu do parku maszyn (do środkowej alei), w wynikach tego wyścigu jest przesunięty na ostatnią pozycję i otrzymuje 0 pkt. (wszyscy zawodnicy w danym wyścigu z czarnymi flagami bez względu na kolejność kar, otrzymują 0 pkt). W przypadku uzyskania punktów za pole position lub bestlap, są one kierowcy doliczone; 
 • flaga czerwona – zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego zwolnienia i ma zakaz wyprzedzania, sędziowie oraz obsługa toru wskaże zawodnikom czy mają zatrzymać się na torze czy zjechać do parku maszyn, po czerwonej fladze odbędzie się restart; 
 • flaga szachownica – zakończenie wyścigu, należy zjechać do parku maszyn)
  i zaczekać na komendę od sędziego, kiedy będzie możliwość opuszczenia gokarta, 
 • tabliczka PIT-STOP – oznacza karę dodatkowego pit-stopu (można wykonać
  w dowolnym momencie do końca trwania wyścigu); 

Dyskwalifikacja oznacza ostatnie miejsce w wyścigu. Przy dyskwalifikacji nie są liczone punkty za pole-position i best lap (kolejny zawodnik, który ma drugie najlepsze czasy również nie otrzymuje punktów). Jest przyznawana zazwyczaj za niesportowe zachowanie.  

System kar 

Kary za wydarzenia na torze   
Wypychanie bez zdobycia pozycji  Ostrzeżenie 
Niepoprawne wyprzedzenie, lecz bez nadmiernej agresji  Pomarańczowa flaga 
Złe wyprzedzenie, z nadmierną agresją (w zależności od stopnia)  Od karnego
pit-stopu do czarnej flagi 
Wyjście z szyku startowego przed minięciem zielonej flagi  5 sek. kary 
Wyprzedzanie podczas okrążenia formującego przed zieloną flagą (również rozpoczęcie wyprzedzanie, czyli zaatakowanie kierowcy przed)  10 sek. kary 
Wyprzedzanie podczas żółtej flagi  Czarna flaga 
Niezastosowanie się do pomarańczowej flagi w przeciągu jednego okrążenia  Karny pit-stop 
Niezastosowanie się do niebieskiej flagi w przeciągu trzech zakrętów  Ostrzeżenie 
Niezastosowanie się do niebieskiej flagi w przeciągu jednego okrążenia  Czarna flaga 
Zmiana więcej niż raz toru jazdy (tzw. jazda „wężem”  5 sek. kary 
Niezastosowanie się do czarnej flagi w przeciągu dwóch okrążeń  Dyskwalifikacja
z zawodów 
Celowe niszczenie gokarta  Dyskwalifikacja
z zawodów 

 

Kary za wydarzenia w pit-stopie   
Przecięcie linii wjazdowej (tj. przekroczenie linii min. dwoma kołami)  5 sekund kary 
Wjazd na czerwonym świetle do pit-stopu  5 sekund kary 
Przekroczenie linii wyjazdowej (tj. przekroczenie linii min. dwoma kołami)  5 sekund kary 
Zatrzymanie przed stanowiskiem w pit-stopie  5 sekund kary 
Niezatrzymanie w pierwszej strefie pomiędzy pachołkami  5 sekund kary 
Przejechanie czerwonego światła (wywołanie niebieskiego światła)  Niezaliczony
pit-stop 
Niewykonanie pit-stopu lub określonej liczby pit-stopów  Czarna flaga 

 

Pierwszeństwo zawsze ma zawodnik na torze (dotyczy sytuacji spornych przy wyjeździe z pit-stopu, w obszarze linii wyjazdowej). 

 

 

Inne kary za wykroczenia   
Manipulacja przy gokarcie (pierwszy raz w wyścigu)  Ostrzeżenie 
Manipulacja przy gokarcie (drugi raz w wyścigu)  Dyskwalifikacja
z zawodów 
Nieodkładanie doważania lub pozostawienie innych przedmiotów
w pit-stopie 
Od ostrzeżenia wzwyż 
Blokowanie innych rywali na starcie w celu zapewnienia innemu zawodnikowi z przodu przewagi przed startem  Dyskwalifikacja
z wyścigu oraz restart 
Agresywne zachowanie wobec innych zawodników / sędziów / osób związanych z organizacją zawodów lub nieprzestrzeganie zasad COVID-19 ogłoszonych przez organizatora (interpretacja zespołu sędziowskiego)  Min. ostrzeżenie                      max. dyskwalifikacja z zawodów 
Przebywanie w strefie niedostępnej dla zawodników i widowni w trakcie kwalifikacji lub wyścigu (w przypadku przebywania rodzica, trenera lub innej osoby związanej z danym zawodnikiem, zostanie ukarany zawodnik, jeśli nie będzie można ustalić który to zawodnik to osoba postronna otrzyma zakaz pomocy jakiemukolwiek zawodnikowi w parku maszyn)  Min. ostrzeżenie                      max. dyskwalifikacja z zawodów 

 

Jednocześnie sędziowie mogą podjąć inne decyzję lub nałożenie inne kary w przypadku sytuacji spornych lub nieujętych w regulaminie. Sędzia główny podejmuje decyzje ostateczną.